พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
  • ถนนหน้าวัดเกต ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
  • 08-9850-1252
    • เปิดทุกวัน 10:00-16:00
  • http://www.museumthailand.com/th/museum/Wat-Ketkaram-Community-Museum...
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
    อาคารของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นกุฏิพระครูชัยศีลวิมล (พ.ศ. 2429 – 2500) เรียกกันว่า"โฮงตุ๊เจ้าหลวง" การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยปกติแล้ว คุณลุงจริน เบน ศรัทธาวัดทำหน้าที่ในการดูแล และต้อนรับเยี่ยมผู้ชม หากแต่ยามใดที่ไม่มีผู้ดูแลประจำอยู่ ณ ที่นั้น ผู้ต้องการเข้าชมสามารถที่จะกดกริ่ง เพื่อเรียกให้คนมาเปิดประตู เมื่อสอบถามเจ้าอาวาสเพิ่มเติมได้ทราบว่า ก่อนที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ คณะกรรมการวัดไปดูการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งมาก่อน และเห็นว่า ชุมชนวัดเกตการามมีวัตถุทางวัฒนธรรมที่สามารถจัดแสดงได้เช่นกัน จึงต้องการที่จะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา เพื่อเก็บรักษาวัตถุที่มิได้ใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันแล้ว
  • #พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม #พิพิธภัณฑ์ในชุมชน #พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น #เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ในอดีต
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7927120, 99.0027120   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน

กิจกรรม