เอ็น เฮลท์ เชียงใหม่ (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค)


เอ็นเฮลท์: ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุน

บริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล

N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล โดยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักบัญชี นักโลจิสติกส์ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์

ที่มา NHealth.Thailand

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่