เอ็น เฮลท์ เชียงใหม่ (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค)
 • ถนนเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 052-007-131 ,052-007-132
  • เปิดทุกวัน 08:00-20:00
 • https://www.nhealth-asia.com/th/contact...
 • เอ็น เฮลท์ เชียงใหม่ (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค)
 • #บริการทางการแพทย์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7965607, 99.0234348   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  เอ็นเฮลท์: ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุน

  บริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล

  N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล โดยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักบัญชี นักโลจิสติกส์ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์

  ที่มา NHealth.Thailand


กิจกรรม