ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพพร้อม
 • 110 ใกล้อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936-027 ,053-935-096
  • เปิดทุกวัน 07:00-19:00
 • http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/index.html...
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพพร้อม
  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพพร้อม
 • #รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด #ธาราบำบัด #นวดไทย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902950, 98.9755610   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  บริการ
  เวลาให้บริการโทรศัพท์
  คลินิกเทคนิคการแพทย์
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 20.00น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30-15.30 น.
  053-936-027
  คลินิกรังสีเทคนิค
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30-15.30 น.
  053-949-296
  คลินิกกายภาพบำบัด
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
  053-949-268
  ธาราบำบัด และ ฟิตเนส
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
  053-935-095
  ศูนย์นวดไทย ม.ช.
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
  053-935-095
  คลินิกกิจกรรมบำบัด
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.

  053-935-094

  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเคลื่อนที่
  นัดหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์
  053-936-027

  อ้างอิงแผ่นพับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Update 19/Dec/2019)

  งานบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่าง ๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัว ในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้าน การตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจพิเศษ (Special test) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่

  1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Clinic)
  2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology Clinic)
  3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Clinic)
  4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด (Physical - Hydro Therapy Clinic)

  ที่มา ams.cmu.ac.th


กิจกรรม