พิมานคลินิก


คลินิกพิมาน
ได้เปิดดำเนินการในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเพื่อให้ดำเนินการศึกษาวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วให้กับผู้ที่มารับบริการ และยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
** คลินิกพิมานเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ภายในคลินิกประกอบด้วยห้องให้คำปรึกษาจำนวน 3 ห้อง ห้องตรวจแพทย์ 2 ห้อง ห้องตรวจ เลือด ห้องเก็บเอกสาร และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม **


ความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล

ข้อมูลและเอกสารจะเก็บไว้ในตู้ที่ล็อคและห้องที่ล็อค จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ทางเราจะใช้เลขรหัสแทนการใช้ชื่อในเอกสารข้อมูล นอกจากนั้นพยาบาลผู้ให้การปรึกษายังได้รับการอบรมและมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่