กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก

ตารางเวลาทำการ

วัน เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์09.00 -12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
เปิดรับบัตรคิว จันทร์ - ศุกร์15.00 น
เปิดรับบัตรคิว วันเสาร์/อาทิตย์ 08.30 น.

ตารางทำงานแพทย์
วัน  คลินิกฝากครรภ์
 อัลตราซาวด์
จันทร์  พญ.สายพิณ
พญ.สุพัตรา
อังคาร
พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ
พญ.สุชยา
พุธ
พญ.สายพิณ    / นพ.สิทธิชา
นพ.ชเนนทร์
พฤหัส
พญ.สุปรียา
พญ.สุพัตรา
ศุกร์
นพ.สิทธิชา / นพ.ภักดี
พญ.เฟื่องลดา
เสาร์(เช้า)
พญ. ชลรส
พญ.ยุรี
เสาร์(บ่าย)
พญ. วรชร / นพ.ศยาม
 พญ.กุณฑรี
อาทิตย์(เช้า)
นพ.ดร.วีรวิทย์
นพ.ดร.วีรวิทย์
อาทิตย์(บ่าย)
นพ.เศรษฐวัฒก์ / พญ.ชลรส
พญ.ชลรส

กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก

เป็นคลินิกที่เป็นให้บริการตั้งแต่ปี 2540 เป็นระเวลา 20 ปี มีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาเฉพาะทางสูติ-นรีเวช การตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคของสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus  การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูตินรี เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี  นอกจากนี้ยังมีการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทั้งในรายปกติและในรายที่มีความภาวะเสี่ยงสูง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เช่น การวางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร รวมทั้งให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก  และในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ การดูแลการฝากครรภ์ การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุ์กรรมเพื่อหาความผิดปกติของทารกและความเสี่ยงของมารดาในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด การคุมกำเนิด และการติดตามผลทารกหลังคลอดด้วย


ศูนย์รักษาและหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
เชียงใหม่ ไอวีเอฟ หรือเรียกย่อๆ ว่า CMIVF อาจจะยังฟังไม่คุ้นหูชาวเชียงใหม่ แต่ถ้าเป็นคลินิคกุลพัฒน์ หลายๆคนคงจะนึกออกทันที  CMIVF ก็คือคลินิคกุลพัฒน์ใหม่ที่แยกแผนกมีบุตรยากออกมาเป็นศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ของเรา ทางฝั่งกุลพัฒน์เดิมก็ยังเปิดบริการอยู่และจะเน้นบริการด้านการฝากครรภ์และอุลตราซาวน์เป็นหลัก ส่วนการดูแลด้านมีบุตรยากจะย้ายมาที่คลินิค CMIVF ใหม่ฝั่งตรงข้ามค่ะ


คลินิค CMIVF ให้บริการด้านตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นหลัก โดยบริการครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจหาสาเหตุ ประเมินคุณภาพของไข่ (โดยการตรวจระดับ AMH ในเลือด) และคุณภาพของน้ำเชื้อ (โดยการตรวจอสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วัดค่าอนุมูลอิสระและการย้อมดู Morphology ในคนไข้ทุกราย) ไปจนถึงการรักษาซึ่งเราทำตั้งแต่วิธีง่ายๆ เช่นช่วยคำนวนนับวันไข่ตก การทานยากระตุ้นไข่, การทำ IUI ไปจนถึงวิธีที่มีความซับซ้อนอย่างเด็กหลอดแก้วชนิดต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคพันธุกรรมต่างๆอีกด้วย
จุดเด่นของเรานอกเหนือจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้ว CMIVF ยังมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องในห้องแลบทันสมัยผ่านมาตรฐานระดับโลกของเรา ทำให้เรามีเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเองซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้วให้คนไข้ได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้วของที่นี่ประหยัดและเข้าถึงได้มากขึ้น


บริษัท เชียงใหม่รวมทุนการแพทย์ จำกัด
มือถือ 090-8931335(สำนักงาน) FAX 053-212716

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่