คลินิก สูตินารีรักษ์

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร
ชำนาญพิเศษ :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เฉพาะทาง :
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา : English, Thai

การศึกษา
2545    อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542    สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538    ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่มา bangkokhospital-chiangmai.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่