คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> แม่วาง- บ้านกาด] (2553) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 ประตูเชียงใหม่บ้านกาด 06:30น. 19:00น. 20 - 45

อัตราค่าบริการ***

ระยะทาง ราคา (บาท)
เชียงใหม่ - หางดง - หารแก้ว20
เชียงใหม่ - สันป่าตอง22
ช้างเผือก - ปางเติม45
ช้างเผือก - บ้านกาด 40
ช้างเผือก - อุเม็ง - บ้านเปียง35
ช้างเผือก - อุเม็ง ม่วงก๋อน30
ประตูเชียงใหม่ - หัวฝาย - ปางเติม40
ประตูเชียงใหม่ - บ้านกาด30
ประตูเชียงใหม่ - บ้านเปียง25
***ระยะสั้นใกล้สุด***
20
*นักศึกษาในเครื่องแบบ
25
*เริ่มปรับอัตราค่าโดยสาร วันที่ 5 กค. 2565

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

**ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)
***ตาราราคาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์รถแม่วางUpdate October2022

*เวลา/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้ขับรถโดยสารบริการ 053-215-343


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่