คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ-ดอยสะเก็ด] (2586)
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
258ุ6 กาดหลวง แม่ก๊ะ เที่ยวแรก 07.00 ,07.30 ,08.00 (ทุก 30 นาที) 18:00น. 25
  • TEL สหกรณ์เดินรถสันกำแพงจำกัด 053-217-776
*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่