คิวรถตู้/รถสองแถว [พร้าว -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)]
ตารางเดินรถพร้าว->เชียงใหม่ 
รถโดยสารเวลาออก
รถแดง05.00
รถแดงร่วม05.30
รถแดงร่วม06.00
รถตู้06.30
รถตู้07.30
รถแดงร่วม08.30
รถแดงร่วม09.30
รถตู้10.30
รถแดงร่วม11.30
รถตู้13.00
รถตู้14.00
รถแดงร่วม14.30
รถตู้16.00
 รับฝากของถึง 14.00 
*เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีอีกครัง
อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งพร้าง [05/DEC/2020]

  • TEL เปรมประชาขนส่ง 053-492-999
  • CALL CENTER : 053-245-566
  • จองตั๋ว. : Ticket
  • ตรวจสอบตารางเดินรถ: Time Table
  • ตรวจสอบสถานี : Station

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่