คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สะเมิงใต้-บ้านบ่อแก้ว] (2428) *ขาออกเมือง*

กิจกรรม