คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สะเมิงใต้-บ้านบ่อแก้ว] (2428) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2428 อาเขตช้างเผือก สะเมิง,บ้านบ่อแก้ว 09:00น.,10.25น.,11.50น.,13.15น.,14.30น,16:00น. 16:00น. 90
  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343
*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่