คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2556 อาเขตช้างเผือก
แม่ขะจาน,เวียงกาหลง,เวียงป่าเป้า 06:20น.(ทุก 20 นาที) 18:00น. 50,60
  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่