คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่โจ้-แม่แฝก-ป่าเหมือด] #สายเก่า# *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทางปลายทางเวลารถออกเที่ยวแรกเวลารถออกเทียวสุดท้ายค่าโดยสาร (บาท)
1234 ข.กาดหลวง
หนองหาร-สันทราย04:20น.
19:00น.15-30

อัตราค่าบริการ (สายเก่า)
ระยะทางราคา (บาท)
เชียงใหม่ --> สันทรายป่าเหมือด20
เชียงใหม่ --> แม่แก้ด /แม่โจ้ / หนองหาร25
หนองหาร --> ป่าเหมือด / สันทราย20
สามแยก รพ.สันทราย -->  ป่าเหมือด  สันทราย15
แม่โจ้ --> ป่าเหมือด  สันทราย20
นักเรียนในเครื่องแบบ  --> แม่แก้ด / แม่โจ้16
นักเรียนในเครื่องแบบ --> สันทรายป่าเหมือด15
นักเรียนสันทรายวิทยาคมก่อนแยกไฟแดงแม่โจ้10
นักเรียนสันทรายวิทยาคมเลยแยกไฟแดงแม่โจ้15
ระยะทางใกล้สุด15
  • บริษัทเชียงใหม่ร่มหลวงเดินรถจำกัด 053-498-255
*อ้างอิงป้ายประชาสัมพันธ์ประจำรถโดยสาร (Update July2022)

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่