คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]
เส้นทาง (ขึ้น/ลง)
ราคา (คนละ)
ดอยสุเทพ
60 บาท
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
90 บาท
ดอยปุย (บ้านม้ง)
120 บาท
อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าตลาดช้างเผือก
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่