คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร ตลอดสาย(บาท)
2586 กาดหลวง
สันกำแพง
06:00น.(ทุก 15 นาที) 21.15 น. 20
  • TEL สหกรณ์นครเดินรถสันกำแพง 053-215-776
  • ระยะทาง 17 กิโลเมตร

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [sep2022]


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่