คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*
 • คิวรถอยู่ หน้าร้านทอง โอวจินเฮง ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-215-343 ,1584
  • เปิดทุกวัน 06:00-19:30
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100002828509451...
 • คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*
  คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*
 • #ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด #คิวรถกาดหลวงดอยสะเก็ด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7915288, 99.0005690   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตารางการเดินรถ

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเที่ยวแรก เวลาเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2552 กาดหลวงดอยสะเก็ด 06:00น.(ทุก 6 นาที) หลัง 19:00น.(ทุก 30 นาที) 22:00น. 20

  อัตราค่าโดยสาร (ขากลับเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)

  จาก (ถึง)
  ราคา (บาท)
  เชียงใหม่-ปริ้นส์-ดารา-อาเขต-ศาลเด็ก
  10
  เชียงใหม่-เซ็นเฟส-ตลาดสามแยก12
  เชียงใหม่-แม่อ่อย-แม่กวง-หลักปัน-สันนาเม็ง-คุรุสภา-เจซี-เหมืองห้า
  17
  เชียงใหม่-ลวงใต้-ลวงเหนือ-ดอยสะเก็ด
  20
  ศึกษาในเครื่องแบบ
  16
  นักเรียนในเครื่องแบบ
  14
  ใกล้สุด
  10

  อัตราค่าโดยสาร (คิวทุ่งข้าวตอก)

  จาก (ถึง)
  ราคา (บาท)
  เชียงใหม่-บ้านใบไม้-ร้องแหย่ง-ต้นสาร-สันต้นเปา
  20
  เชียงใหม่-บวกเปา-ร้องเม็ง-ทุ่งข้าวตอก22
  นักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ
  15
  *อ้างอิงป้ายบอกราคาที่รถโดยสาร (Update 4 ธันวาคม 2562)

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

  **ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)


กิจกรรม