คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
 • สถานีช้างเผือก อาเขต 1 อยู่ฝั่งตะวันออก ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-492-999 ,053-211-586 ,1584
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://premprachatransports.com...
 • คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
  คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)
 • #รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว #อำเภอพร้าว
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8002640, 98.9864420   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2201 ก อาเขตช้างเผือก พร้าว (ใต้) 06:00น.,07.20น.,08.30น.,09.30น.,10.40น.,12.00น.,13.30น.,14.30น.,15.30น.,16.30น.,17.10น. 18:10น. 80

  *อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)

  ตารางเดินรถเชียงใหม่->พร้าว
  รถโดยสารเวลาออก
  รถตู้07.30
  รถตู้10.30
  รถตู้11.30
  รถตู้13.30
  รถตู้15.30
  รถตู้16.30
  *เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีอีกครัง
  อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์เปรมประชา [05/DEC/2020]

  • TEL เปรมประชาขนส่ง 053-492-999
  • CALL CENTER : 053-245-566
  • จองตั๋ว. : Ticket
  • ตรวจสอบตารางเดินรถ: Time Table
  • ตรวจสอบสถานี : Station

กิจกรรม