คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
181 ก. กาดหลวง(ใกล้สะพานขัวแขก)
จังหวัดลำพูน 06:00น.
20:30น. 30

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)

**รถสีฟ้าสองแถวขากลับเที่ยวสุดท้าย 19:10 (หน้าพิพิธภัณฑ์ลำพูน)**

update novermber 2022

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่