รถตู้ [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ลำพูน] (181ก-19)

รถตู้โดยสาร เชียงใหม่-ลำพูน (ขาไป)

ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้ายท่าคิวรถราคา
เชียงใหม่ ลำพูน 6.30 (ออกทุกๆ 30 นาที) 18.00ใกล้ตลาดดอกไม้(ติดฝั่งน้ำปิง) กาดหลวง35บาท

รถตู้โดยสาร ลำพูน-เชียงใหม่ (ขากลับ)

ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้ายท่าคิวรถราคา
ลำพูน เชียงใหม่ 6.00 (ออกทุกๆ 30 นาที) 17.00อาเขตลำพูน / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(หลังวัดหริภุญชัย)
35 บาท
***รถตู้ผ่านสถานที่ (ใช้เส้นทางเลียบทางรถไฟ) จอดสถานที่(โดยสังเขป) ตัวอำเภอสารภี / ป่าเห็ว / ศรีสองเมือง / รร.จักรคำ / วัดพระธาตุหริภุญชัย / แจ่มฟ้าพลาซ่าลำพูน / คิวรถลี้ / ลานเจ้าแม่จามเทวี / ขนส่งจังหวัดลำพูน

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [August 2022]
*คิวรถบัสจากลำพูน คิวเริ่ม 6:00 คิวสุดท้าย 17:30
ต้นทางจากลำพูนคิวสุดท้าย 17:30

  • TEL บริษัทลำพูนพัฒนาเดินรถ 083-325-4965 081-940-7899
  • *อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่