คิวรถบัส [ท่าตอน-แม่อาย-ฝาง-ไชยปราการ (ยานยนต์นครเชียงใหม่)--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1231)


ตารางเดินรถบัส  ฝาง(สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) --> เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
จันทร์-ศุกร์04:30ฝาง เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์05.30ฝาง 
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์06.30ฝาง 
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
07.30 (ท่าตอน 06.25)ฝาง  *ท่าตอน
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
08.30ฝาง 
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
09.30 (ท่าตอน 09.25)ฝาง  *ท่าตอน
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
10.30ฝาง 
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
11.30ฝาง
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
12.30ฝาง 
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
13.30 (ท่าตอน 12.25)ฝาง  *ท่าตอน
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
14.30ฝาง 
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
16.00 (ท่าตอน 15.00)ฝาง *ท่าตอน
เชียงใหม่
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
เสาร์-อาทิตย์05:30ฝาง เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์06.30ฝาง 
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์07.30 (ท่าตอน 06.25)ฝาง *ท่าตอน
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์08.30ฝาง 
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์09.30ฝาง 
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์10.30  (ท่าตอน 09.25)ฝาง *ท่าตอน
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์11.30ฝาง
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์12.30ฝาง 
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์13.30 (ท่าตอน 12.25)ฝาง *ท่าตอน
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์14.30ฝาง 
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์15.00ฝาง
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์17.30 (ท่าตอน 16.00)ฝาง *ท่าตอนเชียงใหม่ตารางเดินรถบัส ท่าตอน[แม่อาย]-> เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
จันทร์-ศุกร์06.25ท่าตอน
เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์09.25ท่าตอนเชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
12.25ท่าตอนเชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
15.00ท่าตอนเชียงใหม่
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
เสาร์-อาทิตย์
06.25ท่าตอน
เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์09.25ท่าตอนเชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
12.25ท่าตอนเชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
16.00ท่าตอนเชียงใหม่


* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)

อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์ SEP2022

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่