คิวรถบัส [ท่าตอน-แม่อาย-ฝาง-ไชยปราการ (ยานยนต์นครเชียงใหม่)--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1231)
 • บริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่ ถนนทางหลวง เชียงใหม่–แม่จัน [107] (โชตนา) ตำบลเวียง  อำเภอ ฝาง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110
 • 053-451-255 ,053-451-655
  • เปิดทุกวัน 05:30-15:00
 • https://www.facebook.com/yy.nakornchiangmai/...
 • คิวรถบัส [ท่าตอน-แม่อาย-ฝาง-ไชยปราการ (ยานยนต์นครเชียงใหม่)--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1231)
  คิวรถบัส [ท่าตอน-แม่อาย-ฝาง-ไชยปราการ (ยานยนต์นครเชียงใหม่)--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1231)
  คิวรถบัส [ท่าตอน-แม่อาย-ฝาง-ไชยปราการ (ยานยนต์นครเชียงใหม่)--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1231)
  คิวรถบัส [ท่าตอน-แม่อาย-ฝาง-ไชยปราการ (ยานยนต์นครเชียงใหม่)--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1231)
 • #จำหน่ายตั๋วรถบัส #ฝางไปเชียงใหม่ #ฝางไปท่าตอน #รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปเชียงใหม่ #รถฝางเชียงใหม่ #บัสฝางเชียงใหม่ #ท่าตอนไปเชียงใหม่ #แม่อายไปเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.9126255, 99.2058735   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตารางเดินรถบัส  ฝาง(สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง) --> เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  จันทร์-ศุกร์04:30ฝาง เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์05.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์06.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  07.30 (ท่าตอน 06.25)ฝาง  *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  08.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  09.30 (ท่าตอน 09.25)ฝาง  *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  10.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  11.30ฝาง
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  12.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  13.30 (ท่าตอน 12.25)ฝาง  *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  14.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  16.00 (ท่าตอน 15.00)ฝาง *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  เสาร์-อาทิตย์05:30ฝาง เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์06.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์07.30 (ท่าตอน 06.25)ฝาง *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์08.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์09.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์10.30  (ท่าตอน 09.25)ฝาง *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์11.30ฝาง
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์12.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์13.30 (ท่าตอน 12.25)ฝาง *ท่าตอน
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์14.30ฝาง 
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์15.00ฝาง
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์17.30 (ท่าตอน 16.00)ฝาง *ท่าตอนเชียงใหม่  ตารางเดินรถบัส ท่าตอน[แม่อาย]-> เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  จันทร์-ศุกร์06.25ท่าตอน
  เชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์09.25ท่าตอนเชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  12.25ท่าตอนเชียงใหม่
  จันทร์-ศุกร์
  15.00ท่าตอนเชียงใหม่
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  เสาร์-อาทิตย์
  06.25ท่าตอน
  เชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์09.25ท่าตอนเชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์
  12.25ท่าตอนเชียงใหม่
  เสาร์-อาทิตย์
  16.00ท่าตอนเชียงใหม่


  * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
  ** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

  รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)

  อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์ SEP2022


กิจกรรม