คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> บ้านธิ] (658)

ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
658 อาเขตช้างเผือก บ้านธิ 12:00น.,14.00น. 15:30น. 45
  • TEL สหกรณ์นครเดินรถสันกำแพง 053-215-776

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่