สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)

#จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน

ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)

#จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน

สถานี/คิวรถ ยานยนต์นครเชียงใหม่ สำนักงาน (สาขาฝาง)

#จำหน่ายตั๋วรถบัส #ฝางไปเชียงใหม่ #ฝางไปท่าตอน