คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*

ตารางการเดินรถ**

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2428 อาเขตช้างเผือก แม่ริม 06:00น.(ทุก 5 นาที) 20:00น. 19

เส้นทางเดินรถ

รถโดยสารผ่านสถานที่ (โดยสังเขป)
(เริ่มต้น) ขนส่งอาเขตที่  1(อาเขตช้างเผือก)    >    ตลาดธานินทร์ >  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ >   ตลาดบริบูรณ์ >  สหพานิช >  สวนหลวง ร.9  >  สนามก๊อฟท์ลานนา  >  พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่  >   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   > องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   >  ค่ายพระปิ่นเกล้า  >   ตลาด ป.พัน 7  >  โรงพยาบาลนครพิงค์  > สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  >   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6   >    โรงเรียนบ้านศาลา   >  วัดโสภณาราม  > สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  >  กองพันสัตว์ต่าง   >   กองพลทหารราบที่ 7  >   วัดสว่างบันเทิง  >  แม็คโครแม่ริม  >  อบต.แม่สา  >   โรงเรียนบ้านริมใต้   >   ธนาคารกรุงไทยแม่ริม  >      ธนาคารออมสินแม่ริม    >    ไปรษณีย์แม่ริม    >  ที่ว่าการอำเภอแม่ริม  >   สถานีตำรวจแม่ริม   >  โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี   >  ตลาดแม่ริม  >  แม่ริมพลาซ่า    >    ธกส.แม่ริม >   เทศบาลตำบลริมเหนือ >   โรงพยาบาลสัตว์นครพิงค์  >    วัดบ้านหม้อ   >  เทศบาลสันโป่ง   >     โรงเรียนบ้านสันโป่ง >  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว  >   คิวรถแม่ริม(ป่าติ้ว) 

อัตราค่าบริการ

ระยะทาง ราคา (บาท)
แม่ริม-เชียงใหม่ 19
แม่ริม-ร.พ.นครพิงค์
15
แม่ริม-กองพันสัตว์ต่าง
15
เชียงใหม่-ข่วงสิงห์
15
ระยะใกล้สุด
10
*หมายเหตุ นักเรียน/นักศึกษา(สวมเครื่องแบบ)
15

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

*ตารางการเดินรถ อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้บริการ 053-215-343
*อ้างอิงป้ายติดที่รถแม่ริม (13/DEC/2019)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่