คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก) -> โรงวัว] (2553) *ขาออกเมือง*

กิจกรรม