คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ป่าป้อง-แม่โป่ง-น้ำพุร้อน] (2552)

สายที่ต้นทางปลายทางเวลารถออกเที่ยวแรกเวลารถออกเทียวสุดท้ายค่าโดยสาร (บาท)
2552กาดหลวงป่าป้อง (น้ำพุร้อนสันกำแพง)เที่ยวแรก 07.00 ,07.30 ,08.00 (ทุก 15 นาที)18:00น.-

*รถออกทุกชั่วโมง

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343
  • *อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่