คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> เขื่อนแม่กวง] (2552)
 • กาดหลวง หน้าตลาดนครพิงค์ ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-215-343
  • เปิดทุกวัน 07:00-18:00
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100002828509451...
 • คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> เขื่อนแม่กวง] (2552)
 • #เขื่อนแม่กวง #รถสองแถวไปแม่กวง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7918513, 99.0006253   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตารางการเดินรถ

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเที่ยวแรก เวลาเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2552 อาเขตช้างเผือก ดอยสะเก็ด 06:00น.(ทุก 6 นาที) หลัง 19:00น.(ทุก 30 นาที) 22:00น. 20
  2552 อาเขตช้างเผือก เขื่อนแม่กวง 07:00น.(ทุก 15 นาที) หลัง 14:15น.(ทุก 10 นาที) 19:00น. 20
  2552 อาเขตช้างเผือก ป่าป้อง 07:00น.(ทุก 20 นาที) 19:00น. 18


  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

  *อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]กิจกรรม