คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 กาดหลวงหนองตอง 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 15,20,32
  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343
*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่