จุดจอด / คิวรถบัส [ ดอยเต่า ->ฮอด-จอมทอง-เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1232 ก.)

กิจกรรม