คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่

คิวรถสองแถว [สันกำแพง(ตลาดสันกำแพง) ->เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่