คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสารตลอดสาย (บาท)
2586 อาเขตช้างเผือก
สันกำแพง
06:00น.(ทุก 15 นาที) 21.15 20
  • TEL สหกรณ์นครเดินรถสันกำแพง 053-215-776
  • ระยะทาง 17 กิโลเมตร

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) (sep2022)


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่