คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์

คิวรถสี่ล้อแดง [หน้าสวนสัตว์ -->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์

คิวรถสี่ล้อแดง [เชิงดอยสุเทพ ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #รถไปพิงค์