คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)

#รถสองแถวเวียงกาหลง #รถสองแถวแม่ขะจาน #รถสองแถวเวียงป่าเป้า

จุดพักรถ คิวรถสองแถว[อำเภอดอยสะเก็ด[ตลาดดอยสะเก็ด ->เวียงกาหลง ]

#รถไปเวียงกาหลง #ดอยสะเก็ดไปเวียงกาหลง #รถสองแถวเวียงกาหลง