คิวรถตู้[BTTS] [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> บ้านถวาย ]
ต้นทาง ปลายทาง เวลารถ ผ่านสถานที่
อาเขตช้างเผือก
บ้านถวาย 07.15 / 09.30 / 17.30ช้างเผือก /สามกษัตริย์/กองเมือง/ ประตูเชียงใหม่/โรบินสัน/บ้านถวาย/สารภี
บ้านถวายอาเขตช้างเผือก06.00 / 08.00 / 15.30ช้างเผือก /สามกษัตริย์/กองเมือง/ ประตูเชียงใหม่/โรบินสัน/บ้านถวาย/สารภี

อ้างอิง(APR2021) รถตู้บ้านถวาย Taxi

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่