คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1234 ข กาดหลวง
สันป่ายาง07.40น.(ทุก 40 นาที) 17:40น. 40

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343
*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่