คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)

กิจกรรม