สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )
 • ขนส่งช้างเผือก ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-211-586 ,1594
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/...
 • สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )
 • #จอมทอง #ฝาง #เวียงกาหลง #เวียงป่าเป้า #แม่ขะจาน #สะเมิง #บ้านบ่อแก้ว #แม่โจ้ #ป่าเหมือด #แม่แตง #แม่ริม #อาเขต #1 #ขนส่ง #อาเขต #ท่ารถ #รถบัส #รถทัวร์ #ขนส่งช้างเผือก #ฮอด #ดอยสะเก็ด #สันกำแพง #หางดง #สันป่าตอง #ไชยปราการ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8002597, 98.9863482   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม  อมก๋อย - แม่ตีน

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1232 ก อาเขตช้างเผือก อมก๋อย 07:50น. 13.30น. 113

  หางดง - สันป่าตอง - จอมทอง

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2553 อาเขตช้างเผือก หางดง,สันป่าตอง,จอมทอง 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 15,20,32

  ร่มหลวง - สันทราย

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1234 ข อาเขตช้างเผือก ร่มทราย-สันทราย 04:20น.(ทุก 7 นาที) 19:00น. 10,25

  พร้าวใต้

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2201 ก อาเขตช้างเผือก พร้าว (ใต้) 06:00น.,07.20น.,08.30น.,09.30น.,10.40น.,12.00น.,13.30น.,14.30น.,15.30น.,16.30น.,17.10น. 18:10น. 80

  เปียงหลวง - เวียงแหง

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2315 อาเขตช้างเผือก เวียงแหง,เปียงหลวง 07:30น. 13:30น. 162

  เเม่ริม

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2428 อาเขตช้างเผือก แม่ริม 15:40น.(ทุก 5 นาที) 20:00น. 16

  ลำพูน

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  181 ก อาเขตช้างเผือก ลำพูน 06:00น.(ออกทุก 10 นาที) 20:30น. 18

  บ้านธิ

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  658 อาเขตช้างเผือก บ้านธิ 12:00น.,14.00น. 15:30น. 45

  ทุ่งหัวช้าง

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  666 อาเขตช้างเผือก ทุ่งหัวช้าง 07.50น. 11:50น. 75

  ฝาง

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1231 ก อาเขตช้างเผือก ฝาง 05:30น.(ออกทุก 30 นาที) 19:30น. 80

  เชียงดาว - ไชยปราการ

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1233 ข อาเขตช้างเผือก เชียงดาว 05:30น. (ออกทุก 30 นาที) 17:30น. 40
  1233 ข อาเขตช้างเผือก ไชยปราการ 05:30น. (ออกทุก 30 นาที) 17:30น. 70

  พร้าว เหนือ

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1231 ก อาเขตช้างเผือก พร้าว (เหนือ) 06:20น.,11:00น. 15:50น. 62

  ฮอด

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1233 ข อาเขตช้างเผือก ฮอด 0:30น. (ออกทุก 20 นาที) 17:30น. 49

  ดอยสะเก็ด

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเที่ยวแรก เวลาเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2552 อาเขตช้างเผือก ดอยสะเก็ด 06:00น.(ทุก 6 นาที) หลัง 19:00น.(ทุก 30 นาที) 22:00น. 20
  2552 อาเขตช้างเผือก เขื่อนแม่กวง 07:00น.(ทุก 15 นาที) หลัง 14:15น.(ทุก 10 นาที) 19:00น. 20
  2552 อาเขตช้างเผือก ป่าป้อง 07:00น.(ทุก 20 นาที) 19:00น. 15

  แท่นคำ - ทุ่งเสี้ยว

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2553 อาเขตช้างเผือก แท่นคำ-ทุ่งเสี้ยว 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 15,20,32

  สันกำแพง

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2586 อาเขตช้างเผือก สันกำแพง 06:00น.(ทุก 15 นาที) 21:15น. 15

  แม่แตง - ช่อแล - บ้านเป้า

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2587 อาเขตช้างเผือก แม่แตง,ช่อแล,บ้านเป่า 06:40น.(ทุก 30 นาที) 18:00น. 20,40

  หนองตะไคร้

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  258ุ6 อาเขตช้างเผือก หนองไคร้ 06:40น.(ทุก 30 นาที) 18:00น. 20


กิจกรรม