สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )อมก๋อย - แม่ตีน

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1232 ก อาเขตช้างเผือก อมก๋อย 07:50น. 13.30น. 113

หางดง - สันป่าตอง - จอมทอง

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 อาเขตช้างเผือก หางดง,สันป่าตอง,จอมทอง 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 15,20,32

ร่มหลวง - สันทราย

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1234 ข อาเขตช้างเผือก ร่มทราย-สันทราย 04:20น.(ทุก 7 นาที) 19:00น. 10,25

พร้าวใต้

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2201 ก อาเขตช้างเผือก พร้าว (ใต้) 06:00น.,07.20น.,08.30น.,09.30น.,10.40น.,12.00น.,13.30น.,14.30น.,15.30น.,16.30น.,17.10น. 18:10น. 80

เปียงหลวง - เวียงแหง

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2315 อาเขตช้างเผือก เวียงแหง,เปียงหลวง 07:30น. 13:30น. 162

เเม่ริม

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2428 อาเขตช้างเผือก แม่ริม 15:40น.(ทุก 5 นาที) 20:00น. 16

ลำพูน

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
181 ก อาเขตช้างเผือก ลำพูน 06:00น.(ออกทุก 10 นาที) 20:30น. 18

บ้านธิ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
658 อาเขตช้างเผือก บ้านธิ 12:00น.,14.00น. 15:30น. 45

ทุ่งหัวช้าง

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
666 อาเขตช้างเผือก ทุ่งหัวช้าง 07.50น. 11:50น. 75

ฝาง

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1231 ก อาเขตช้างเผือก ฝาง 05:30น.(ออกทุก 30 นาที) 19:30น. 80

เชียงดาว - ไชยปราการ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1233 ข อาเขตช้างเผือก เชียงดาว 05:30น. (ออกทุก 30 นาที) 17:30น. 40
1233 ข อาเขตช้างเผือก ไชยปราการ 05:30น. (ออกทุก 30 นาที) 17:30น. 70

พร้าว เหนือ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1231 ก อาเขตช้างเผือก พร้าว (เหนือ) 06:20น.,11:00น. 15:50น. 62

ฮอด

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
1233 ข อาเขตช้างเผือก ฮอด 0:30น. (ออกทุก 20 นาที) 17:30น. 49

ดอยสะเก็ด

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลาเที่ยวแรก เวลาเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2552 อาเขตช้างเผือก ดอยสะเก็ด 06:00น.(ทุก 6 นาที) หลัง 19:00น.(ทุก 30 นาที) 22:00น. 20
2552 อาเขตช้างเผือก เขื่อนแม่กวง 07:00น.(ทุก 15 นาที) หลัง 14:15น.(ทุก 10 นาที) 19:00น. 20
2552 อาเขตช้างเผือก ป่าป้อง 07:00น.(ทุก 20 นาที) 19:00น. 15

แท่นคำ - ทุ่งเสี้ยว

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 อาเขตช้างเผือก แท่นคำ-ทุ่งเสี้ยว 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 15,20,32

สันกำแพง

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2586 อาเขตช้างเผือก สันกำแพง 06:00น.(ทุก 15 นาที) 21:15น. 15

แม่แตง - ช่อแล - บ้านเป้า

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2587 อาเขตช้างเผือก แม่แตง,ช่อแล,บ้านเป่า 06:40น.(ทุก 30 นาที) 18:00น. 20,40

หนองตะไคร้

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
258ุ6 อาเขตช้างเผือก หนองไคร้ 06:40น.(ทุก 30 นาที) 18:00น. 20

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่