คิวรถบัส (เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน) (1231)

#รถบัส #รถบัสไปอำเภอฝาง #รถบัสไปท่าตอน

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก-19)

#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]

#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง

สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )

#จอมทอง #ฝาง #เวียงกาหลง

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)

#รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*

#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> เปียงหลวง] (2315) [ดาวทองขนส่ง]

#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้รถไปเวียงแหง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)

#รถสองแถวเวียงกาหลง #รถสองแถวแม่ขะจาน #รถสองแถวเวียงป่าเป้า

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] #สายใหม่# *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553) *ขาออกเมือง*

#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์

รถบัส [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)->ฮอด-ดอยเต่า] (1232 ก.)

#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม

สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)

#จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)

#รถไปออมก๋อย #รถไปแม่ตื่น #รถตู้อมก๋อย

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สะเมิงใต้-บ้านบ่อแก้ว] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถสองแถวสะเมิง #รถสองแถวโป่งแยง #รถสองแถวไปสะเมิง

คิวรถตู้/รถสองแถว [พร้าว -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)]

#เดินทางพร้าวเชียงใหม่ #รถสองแถวพร้าวเชียงใหม่ #รถตู้พร้าวเชียงใหม่

คิวรถสองแถว [จอมทอง-แม่แจ่ม]

#ไปอำเภอแม่แจ่ม #ไปดอยอินทนนท์ #ไปศูนย์ข้อมูดอยอินทนนท์

คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->ท่าตอน]

#รถสองแถวฝางไปท่าตอน #ฝางท่าตอน #รถไปท่าตอน

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*

#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)

#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม

คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์

รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1232)

#รถตู้ไปฮอด #รถตู้ไปดอยเต่า #รถตู้คิวช้างเผือก

รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)

#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า

คิวรถสองแถว [ ฮอด -> อมก๋อย]

#รถไปอมก๋อย #รถสองแถวไปอมก๋อย

คิวรถสองแถว [ฮอด-กองลอย-แม่สะเรียง]

#ไปกองลอย #ไปแม่สะเรียง

คิวรถสองแถว [สันกำแพง(ตลาดสันกำแพง) ->เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> กัลยาณิวัฒนา(วัดจันทร์)] (2428)

#คิวบ้านวัดจันทร์ #สองแถววัดจันทร์ #รถไปกัลยาณิวัฒนา

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้ ] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถสองแถวสะเมิง #รถสองแถวโป่งแยง #รถสองแถวไปสะเมิง

คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->ไชยปราการ->พร้าว] (2427)

#รถฝางไปไชยปราการ #สองแถวไปไชยปราการ #รถฝางไชยปราการ

คิวรถสองแถวฝาง [ฝาง->แม่สรวย]

#ฝางไปแม่สรวย #ฝางไปเชียงราย #สองแถวฝางไปแม่สรวย

รถบัส [ฮอด -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1232 ก.)

#รถบัสกลับเชียงใหม่ #ฮอด #รถไปดอยเต่า

รถตู้ [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ลำพูน] (181ก-19)

#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)

#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม

คิวรถตู้ [เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม]

#รถตู้ไปม่อนแจ่ม #รถไปม่อนแจ่ม

คิวรถสองแถว [แม่ริม](ป่าติ้ว)-> ตลาดวโรรส ] (2428) *ขาเข้าเมือง

#รถแม่ริมเชียงใหม่ #สองแถวแม่ริม #แม่ริมไปกาดหลวง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553) *ขาออกเมือง*

#ไปหนองตอง #อำเภอหางดง #สองแถวหนองตอง

คิววินมอเตอร์ไซค์ (อาเขตช้างเผือก)

#วินมอเตอร์ไซค์ #บริการมอเตอร์ส่ง

คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)

#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน