คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(จุดพักรถ ขัวเหล็ก)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*

กิจกรรม