คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(จุดพักรถ ขัวเหล็ก)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
181 ก เชียงใหม่ลำพูน 06:00น.
20:30น. 30

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)

update november2022

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่