คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
 • หน้าร้านทองโอ้วจินเฮง ตลาดวโรรส(กาดหลวง) ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-215-343 ,053-211-586
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100002828509451...
 • คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
  คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*
 • #รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม #รถไปโรงพยาบาลนครพิงค์ #ตลาดวโรรสไปแม่ริม #รถแม่ริม #สองแถวแม่ริม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7915080, 99.0006040   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตารางการเดินรถ**

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2428 ตลาดวโรรสแม่ริม 06:00น.(ทุก 5 นาที) 18:00น. 19

  เส้นทางเดินรถ

  รถโดยสารผ่านสถานที่ (โดยสังเขป)
  (เริ่มต้น)ตลาดวโรรส  >   ตลาดเมืองใหม่  > สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  >   โรงเรียนโกวิทธำรง > ขนส่งอาเขตที่  1(อาเขตช้างเผือก)   > ตลาดธานินทร์   >  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ >   ตลาดบริบูรณ์ >  สหพานิช > สวนหลวง ร.9 >  สนามก๊อฟท์ลานนา >    พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่   >    ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   >  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  >  ค่ายพระปิ่นเกล้า >  ตลาด ป.พัน 7  >   โรงพยาบาลนครพิงค์  > สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์  >  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6    >   โรงเรียนบ้านศาลา    >  วัดโสภณาราม >   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  > กองพันสัตว์ต่าง    >  กองพลทหารราบที่ 7 >    วัดสว่างบันเทิง  >  แม็คโครแม่ริม >   อบต.แม่สา  >    โรงเรียนบ้านริมใต้   >  ธนาคารกรุงไทยแม่ริม  >    ธนาคารออมสินแม่ริม    >    ไปรษณีย์แม่ริม   >  ที่ว่าการอำเภอแม่ริม  >  สถานีตำรวจแม่ริม   >    โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี  >  ตลาดแม่ริม   >  แม่ริมพลาซ่า   >    ธกส.แม่ริม  >  เทศบาลตำบลริมเหนือ  > โรงพยาบาลสัตว์นครพิงค์  >   วัดบ้านหม้อ   >   เทศบาลสันโป่ง    > โรงเรียนบ้านสันโป่ง >    โรงเรียนบ้านป่าติ้ว   >   คิวรถแม่ริม(ป่าติ้ว) 

  อัตราค่าบริการ***

  ระยะทาง ราคา (บาท)
  (ขาเข้า) แม่ริม-->เชียงใหม่ 24
  (ขาเข้า) แม่ริม-ร.พ.นครพิงค์
  20
  (ขาออก) เชียงใหม่--> รร.แม่สา-แม่ริม24
  (ขาออก) เขียงใหม่ --> รร.ข่วงสิงห์-รพ.นครพิงค์-พลร.720
  ***ระยะสั้นใกล้สุด***
  20
  *นักเรียน มัธยม/ปวช./ปวส.(สวมเครื่องแบบ)
  20
  *นักเรียน ประถม15

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

  **ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)
  ***ตาราราคาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์รถแม่ริม Update JULY 2022

  *เวลา/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้ขับรถโดยสารบริการ 053-215-343กิจกรรม