คิวรถสองแถว [สะเมิงใต้(ตลาดสดสะเมิง)-> วัดจันทร์-กัลยาวิวัฒนา ]
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออก ค่าโดยสาร (บาท)
- เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)อ.กัลยาญิวัฒนา09.00 / 11.00 / 13.00 /  15.00 -

สายที่ต้นทางปลายทางเวลารถออกค่าโดยสาร (บาท)
-อ.กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ (อาเขตช้างเผือก)07.30 / 08.30 / 11.30 /  12.30-

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าคิวรถ [JAM2022]
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่