คิวรถตู้ [ ดอยเต่า-->ฮอด-เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (1232ก.)
*เพื่อความแน่นอนควรโทรจอง 0955783401


เชียงใหม่-->ดอยเต่า

วันเวลา
จันทร์06:00 10:00 16:00 
อังคาร06:00 10:00 16:00
พุธ06:00 10:00 16:00
พฤหัสบดี06:00 10:00 16:00
ศุกร์06:00 10:00 16:00 
เสาร์06:00 10:00 16:00
อาทิตย์06:00 10:00 16:00 

ดอยเต่า-->เชียงใหม่

วันเวลา
จันทร์06:00 10:00 16:00 
อังคาร06:00 10:00 16:30
พุธ06:00 10:00 16:30
พฤหัสบดี06:00 10:00 16:30
ศุกร์06:00 10:00 16:00 
เสาร์06:00 10:00 16:00
อาทิตย์06:00 10:00 16:00 
อ้างอิง : บอร์ดประชาสัมพันธิ์สถานีขนส่งอาเขตช้างเผือก
เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่