คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
 • ด้านหลังตลาดต้นลำใยติดน้ำปิง ใกล้กาดดอกไม้ ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-215-343 ,1584
  • เปิดทุกวัน 09:00-19:00
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100002828509451...
 • คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
  คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
 • #คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม #เมืองเก่าเวียงท่ากาน #กาดวัวกาด #สันป่าตอง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7906350, 99.0020522   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตารางการเดินรถ

  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  2553 อาเขตช้างเผือกทุ่งเสี้ยว 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 20-30


  อัตราค่าโดยสาร

  จาก 
  ถึง 
  ราคา (บาท)
  เชียงใหม่,ช้างเผือก
  หางดง-หารแก้ว20
  เชียงใหม่,ช้างเผือก
  สันป่าตอง22
  เชียงใหม่,ช้างเผือก
  ทุ่งเสี้ยว25
  สันป่าตอง กาดเมืองใหม่-กาดหลวง25
  ทุ่งเสี้ยว กาดเมืองใหม่-กาดหลวง30
  ระยะใกล้สุด
  20
  *เริ่มปรับอัตราค่าโดยสาร  5 กรกฎาคม 2565
  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

  *ตารางราคา บอร์ดประชาสัมพันธ์รถทุ่งเสี้ยว Update (08-AUG-2022)

  **ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)

  *เวลา/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้ขับรถโดยสารบริการ 053-215-343


กิจกรรม