รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TRANSIT.SCMC.CMU.AC.THรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้บริการด้วยรถไฟฟ้าสีม่วง (ขส.มช.) ภายในมหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัก จะมีรถไฟฟ้า รถตู้ และรถบัสให้บริการ โดยช่วงเวลาการให้บริการได้แก่


  •  พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07.00 - 22.00 น.
  • มช.-สวนดอก 07.00-21.30 น. รอบบริการทุก 10-15 นาที
  • มช.-แม่เหียะ 07.00-20.30 น. รอบบริการทุก 30 นาที

ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเช็คตำแหน่งรถไฟฟ้า ขส.มช. ตามเส้นทางการให้บริการได้ โดยดาวน์โหลด CMU Mobile Application (CMU Mobile) หรือที่ลิงค์ Real Time

ที่มา ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่