สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)
 • 53 หมู่ 13 ถนนทางหลวง ทางเข้าเชียงดาว [1359] ตำบลเชียงดาว  อำเภอ เชียงดาว เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170
 • 053-456-480 ,053-456-081
  • เปิดทุกวัน 06:00-20:00
 • https://www.facebook.com/yy.nakornchiangmai/...
 • สถานี ท่ารถตู้/บัสเชียงดาว ยานยนต์นครเชียงใหม่ (สาขาเชียงดาว)
 • #จำหน่ายตั๋วรถบัส #เชียงใหม่-ฝาง #ฝางไปท่าตอน #รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถกลับเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.3761048, 98.9668373   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตารางเดินรถ  ฝาง --> เชียงใหม่


  ประเภทรถเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  รถบัส05:30ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  07:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  08:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  09:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถบัส
  09:30
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP 10:00ฝางเชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  11:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถบัส
  11:30
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  12:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  13:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถบัส
  13:30
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  14:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถบัส
  15:00
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  15:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  16:00
  ฝาง
  เชียงใหม่
  รถตู้ VIP
  17:00
  ฝาง
  เชียงใหม่

  ตารางเดินรถ ท่าตอน-> เชียงใหม่
  ประเภทรถเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทางหมายเหตุ
  รถบัส07:30ท่าตอน
  เชียงใหม่ ออกท่าตอน 06:25
  รถบัส16:30ท่าตอนเชียงใหม่ออกท่าตอน 15:25


  * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
  ** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

  รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)


กิจกรรม