ขนส่ง บขส. 999(อาคาร อาเขต 3)
บริการ
ติดต่อ
CALL Center 24 ชั่วโมง 1490
CALL CENTER (ภาคเหนือ)
02-936-2852-66 ต่อ 614, 325 02-936-2841-48 ต่อ 614, 325 02-936-3670
Tel.เชียงใหม่(อาเขต)
053-241-449
ตรวจสอบสถานะรถจองตั๋ว Online บขส. (transport.co.th)
ตรวจสอบสถานะการจองจองตั๋ว Online บขส. (transport.co.th)
เปลี่ยนแปลงการเดินทางจองตั๋ว Online บขส. (transport.co.th)
วิธีจองและชำระเงินจองตั๋ว Online บขส. (transport.co.th)
ข้อมูลจุดจอดtcl99web.transport.co.th/parking-information
WWWtcl99web.transport.co.th
Facebook
บขส.


ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> กรุงเทพ 

ลำดับ เวลาออก(เชียงใหม่) เวลาถึง(กรุงเทพ) มาตราฐานรถที่นั่ง ราคาบาท
107.30- ม.1ข-594
216.30 *(เวลาออกจาก บ้านท่าตอน)-ม.4ข-734
318.00-ม.4ข-594
อ้างอิง transport.co.th

ตารางเดินรถจาก กรุงเทพ --> เชียงใหม่

ลำดับ เวลาออก(กรุงเทพ) เวลาถึง(เชียงใหม่) มาตราฐานรถที่นั่ง ราคาบาท
107.25- ม.1ข-594
218.10 *(ปลายทางไปบ้านท่าตอน)-ม.4ข-594
319.50-ม.4ข-594
อ้างอิง transport.co.th Last Update มีนาคม.2566 transport.co.th(*โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางและราคาอีกครั้งกับผู้ให้บริการ)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่