เพชรประเสริฐ (อาเขต 2)


ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> บึงกาฬ

สายรถ เวลาออก(เชียงใหม่) มาตรฐานรถ จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด
ดอยติลำปาง อุตรดิถต์ พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี บขส1 บึงกาฬ
876 17.00 (ม.4 พ) 17.3018.30 21.00 22.50 02.30 03.45 04.45 08.25

อ้างอิง Last Update มีนาคม.2566 bus-tickets.busx.com  สาย 876 เชียงใหม่ - บึงกาฬ


ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่-->ขอนแก่น--> อุบลราชธานี

สายออกเชียงใหม่มาตรฐานรถ เวลาถึงแต่ละจุด
ดอยติลำปาง อุตรดิตถ์พิษณุโลก ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร อุบลราชธานี
874 12.00(ม.4 พ) 12.30 13.30 16.00 18.00 23.45 01.20 01.4503.0005.00
874 16.00 (ม.4 พ)16.30 17.30 20.00 22.00 03.45 05.2005.45 07.0009.00
874 19.00(ม.4 พ)19.00 20.30 22.5001.00 06.15 07.30 08.30 08.3011.30

ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ -->อุดร--> นครพนม


สายรถ เวลาออก(เชียงใหม่) มาตรฐานรถ จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด
ดอยติ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี บขส1 สกลนคร นครพนม
876 19.30(ม.4 พ) 20.00 21.00 23.3001.0005.00 06.1507.1509.4510.55
876* 20.00(ม.4 พ) 20.30 21.30 00.00 01.30 05.30 06.45 07.45*- -
*เฉพาะ/วันอังคาร/ศุกร์และอาทิตย์
อ้างอิง Last Update มีนาคม.2566 bus-tickets.busx.com  สาย 876 เชียงใหม่ - อุดรธานี- นครพนม

*กรุณาตรวจสอบเวลาและราคาอีกครั้งที่ phetprasert.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่