ขนส่ง บขส. 999(อาเขต 2,3)
 • สถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-241-449 ,1490
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • https://www.busticket.in.th/...
 • ขนส่ง บขส. 999(อาเขต 2,3)
 • #จองตั๋ว #บขส.999 #บขส
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8008983, 99.0172174   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  บริการ
  ติดต่อ
  CALL CENTER
  0-2269-6999
  Tel.เชียงใหม่(อาเขต)
  053-241-449
  จองตั๋ว
  booking.busticket.in.th
  คืนตั๋ว / เลื่อนตั๋ว
  busticket.in.th/rebooking
  จัดการการจอง
  busticket.in.th/booking_search
  วิธีจองและชำระเงิน บขส.
  bookandpay
  WWWbusticket.in.th
  Email
  info@busticket.in.th
  Facebook
  borkorsor
  LINE
  @thairoute
  จุดรับตั๋วโดยสาร/เบอร์โทร
  countercheckin
  ตารางเวลา
  timetables.busticket.in.th
  เลื่อนตั๋ว
  busticket.in.th/rebooking
  คืนตั๋ว
  busticket.in.th/refund


  ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> กรุงเทพ (ม.1ก VIP)

  ลำดับที่ เชียงใหม่ กรุงเทพ กรุงเทพ เชียงใหม่ จำนวน ราคา
  เวลาออก เวลาถึง เวลาออก เวลาถึง ที่นั่ง บาท
  1 09.00 19.30 09.00 18.30 30 823
  2 02.00 - - - 30 823
  3 20.30 06.30 20.30 06.30 30 823
  4 (MILD BUS) 05.40 (MILD BUS) 05.40 30 823

  ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> กรุงเทพ (ม.4 ข)

  ลำดับที่ เชียงใหม่ กรุงเทพ กรุงเทพ เชียงใหม่ จำนวน ราคา
  เวลาออก เวลาถึง เวลาออก เวลาถึง ที่นั่ง บาท
  1 19.00 04.30 21.40 07.30 46 529
  2 - 05.30 23.00 08.30 46 529

  ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> กรุงเทพ (ม.4 ค)

  ลำดับที่ เชียงใหม่ กรุงเทพ กรุงเทพ เชียงใหม่ จำนวน ราคา
  เวลาออก เวลาถึง เวลาออก เวลาถึง ที่นั่ง บาท
  1 06.30 16.30 05.40 15.30 54 412
  2 - - 07.25 17.30 54 412
  3 11.30 21.30 - - 54 412
  4 - - 11.30 20.30 54 412
  5 16.00 02.00 - - 54 412
  6 - - - - 54 412
  7 - - - - 54 412
  8 21.00 07.00 19.50 06.00 54 412

  อ้างอิง (update MAY/2019) booking.busticket.in.th


กิจกรรม