รถตู้ Blue 9 By Greenbus [เชียงใหม่->ลำปาง] (อาเขต 2) สาย 152
  • Tel.สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ 065-472-0299
  • Tel.สำนักงาน อ.ดอยติ 062-310-7317
  • Tel.สถานีขนส่งลำปาง 062-310-7338


บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER
053-266480
Website greenbusthailand.com
Facebook greenbusthailand
LINE
@Greeenbusthailand
EMAIL servicecenter@greenbusthailand.com
จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร greenbusthailand.com
ดาว์นโหลด APPS


รถตู้ เส้นทาง 152 เชียงใหม่ -> ลำปาง

เชียงใหม่ - ลำปาง 
เวลาออก (จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัส/เสาร์) เที่ยวแรก 06.25 เที่ยวสุดท้าย 18.50
06.25 | 07.10 | 07.45 | 08.15 | 18.45 | 09.15 | 09.45 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 13.45 | 14.15 | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.15 | 16.45 | 17.15 | 17.45 | 18.15 | 18.50
เวลาออก (ศุกร์/อาทิตย์) เที่ยวแรก 06.25 เที่ยวสุดท้าย 19.00
06.25 | 07.00 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 08.55 | 09.20 | 09.45 | 10.10 |10.30 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 13.10 | 13.30 | 13.50  | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.30 | 15.55 | 16.20 | 16.45 | 17.10 | 17.30 | 17.50 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | 19.00


รถตู้ เส้นทาง 152 ลำปาง --> เชียงใหม่

 ลำปาง - เชียงใหม่
เวลาออก (จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัส/เสาร์) เที่ยวแรก 06.15 เที่ยวสุดท้าย 18.55
06.15 | 07.00 | 07.40 | 08.20 | 18.50 | 09.20 | 09.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.20 | 12.50 | 13.20 | 13.50 | 14.20 | 14.50 | 15.20 | 15.50 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 18.55
เวลาออก (ศุกร์/อาทิตย์) เที่ยวแรก 06.15 เที่ยวสุดท้าย 19.05
06.15 | 06.45 | 07.15 | 07.45 | 08.05 | 08.25 | 08.45 | 09.05 | 09.25 | 09.45 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.35 | 13.05 | 13.30 | 13.50  | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.30 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | 17.15 | 17.25 | 17.40 | 18.05 | 18.30 | 18.55 | 19.05

*Update มีนาคม 2566 กรุณาตรวจสอบเวลาและราคา greenbusthailand.com facebook  Greenbusthailand

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่