คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)

ตารางการเดินรถ

สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 อาเขตช้างเผือกทุ่งเสี้ยว 06:30น.(ทุก 7 นาที) 18:00น. 20-30


อัตราค่าโดยสาร

จาก 
ถึง 
ราคา (บาท)
เชียงใหม่,ช้างเผือก
หางดง-หารแก้ว20
เชียงใหม่,ช้างเผือก
สันป่าตอง22
เชียงใหม่,ช้างเผือก
ทุ่งเสี้ยว25
สันป่าตอง กาดเมืองใหม่-กาดหลวง25
ทุ่งเสี้ยว กาดเมืองใหม่-กาดหลวง30
ระยะใกล้สุด
20
*เริ่มปรับอัตราค่าโดยสาร  5 กรกฎาคม 2565
  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

*ตารางราคา บอร์ดประชาสัมพันธ์รถทุ่งเสี้ยว Update (08-AUG-2022)

**ตารางเวลาเดินรถอ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)

*เวลา/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้ขับรถโดยสารบริการ 053-215-343

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่