คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2553 ประตูเชียงใหม่
หางดง,สันป่าตอง,จอมทอง 06:30น.(ทุก 15 นาที) 18:00น. 15,20,32
  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343

*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก)


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่