รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)

กิจกรรม