คิวรถสองแถว [จอมทอง(คิวรถจอมทอง) -> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)] (2553) *ขาเข้าเมือง*

กิจกรรม